Formål
Selskabets vedtægter
Bestyrelsen
Indmeldelse
Aktiviteter
Konferencer og møder
Links
Tidsskrift
Billeder
Nye bøger
Deltag i 6 højskoleaftener i 2010 og 2011
Aftenhøjskole - Mennesker med handicap set i et historisk perspektiv

Formålet med aftenhøjskolen er at formidle viden om, hvordan mennesker med handicap er blevet behandlet og betragtet historisk. Hvordan er deres handicap blevet forklaret, hvilken samfundsmæssig betydning er det blevet tillagt at have dette eller hint handicap, og hvordan har hverdagen være for mennesker med forskellige former for funktionsnedsættelser? Hvordan ser det forgangne ud i forhold til situationen i dag? Aftenerne vil indeholde en blanding af foredrag, illustration og diskussion. Birgit Kirkebæk vil være den gennemgående kursusleder. Forskellige foredragsholdere vil deltage de enkelte aftener.
Sted: Kirkebækskolen, Kløvervænget 51, 2625 Vallensbæk.
Albertslund station ligger ikke langt fra skolen. Som gående fra stationen er det lettest at benytte indgang fra Gymnasievej. Folk i bil må køre af Kløvervænget. Der er gode parkeringspladser.
 
Tidspunkt: Klokken 19:00-21:00
 
Deltagerbetaling: HSHS medlemmer: 6 aftener for 600 kr. Ikke-medlemmer: 6 aftener for 800 kr. HSHS medlemmer pr. aften: 125 kr. Ikke-medlemmer pr. aften: 150 kr.
 
Tilmelding: På e-mail til Lasse Rydberg, lr.stp@ci.kk.dk eller brev: Borgmester Jensens Allé 31A, 2-1, 2100 København Ø. Telefon: 35 38 46 90 senest 10/9 derefter ring for at høre om ledige pladser

Indhold
 
7. oktober 2010:
Blindes historie ved René Ruby, Niels Strandsbjerg og Mogens Bang
 
18. november 2010:
Høreapparatbrugere og deres hjælpemidler set i et historisk perspektiv ved Claus Nielsen
 
16. december 2010:
Udviklingshæmmedes historie ved Lasse Rydberg, Henning Jahn og Birgit Kirkebæk
 
20. januar 2011:
Bevægelseshæmmedes historie ved Ib Bjerring Nielsen og Niels Frandsen
 
17. februar 2011:
Døves og døvblindfødtes historie ved Vivi Andersen og Henrik Kjederkvist
 
24. marts 2011:
En opsamlende perspektivering af de fortalte historiers indhold og sprogbrug. Hvilke nutidige tænke- og udtryksmåder har historiske rødder, og hvordan kan vi sammen tænke verden på en ny måde, der inddrager både indefra og udefra perspektiver? Ved Lasse Rydberg og Birgit Kirkebæk
Om foredragsholderne:
 
Vivi Andersen. Psykolog og afdelingsleder på Geelsgaard, sporet for børn, der er døvblinde.
 
Mogens Bang. Mangeårig lærer ved Blindeinstituttet i Hellerup og i mere end 25 år leder af Blindehistorisk Museum, Hellerup.
 
Niels Frandsen. Filminstruktør.
 
Henning Jahn. Bestyrelsesmedlem i HSHS. Mangeårig leder af bo- og beskæftigelsestilbud for udviklingshæmmede og leder af Slagelse Kommunes udviklingsafdeling indenfor Handicap og socialpsykiatri. Er nu pensioneret og aktiv i Dansk Forsorgshistorisk Museum samt nyudnævnt leder af HSHS.
 
Birgit Kirkebæk. Bestyrelsesmedlem i HSHS. Pensioneret lektor og dr. pæd. Arbejder freelance som forfatter, foredragsholder og forsker.
 
Henning Kjederkvist. Faglig leder på Center for Døve. Uddannet socialpædagog og Cand. Scient. Soc. fra Ålborg Universitet. Har erfaring for 40 års arbejde indenfor døveområdet – både i forhold til børn og voksne og i nært samarbejde med døve selv og deres egne organisationer.
 
Ib Bjerring Nielsen. Pens. Direktør fra Hans Knudsen Instituttet (Sahva), hvorfra han har bragt historisk samling ind på Medicinsk Museion. Skribent og debattør omkring fysisk handicappedes arbejds- og levevilkår.
 
Claus Nielsen. Bestyrelsesmedlem i HSHS. Forsker ved høreapparatproducenten Oticons forskningscenter Eriksholm. Kurator for Eriksholmsamlingen af historiske høreapparater. Forfatter til flere historiske artikler om hørehæmmede.
 
Lasse Rydberg. Bestyrelsesmedlem i HSHS. Pens. forskningsmedarbejder, skoleinspektør og ekstern lektor. Skribent og redaktør.