Formål
Selskabets vedtægter
Bestyrelsen
Indmeldelse
Aktiviteter
Konferencer og møder
Links
Tidsskrift
Billeder
Nye bøger
Handicaphistorisk Tidsskrift
HSHS udgiver tidsskriftet Handicaphistorisk Tidsskrift. Det udkommer to gange om året og henvender sig til alle handicaphistorisk interesserede på tværs af fag- og institutionsgrænser.

Handicaphistorisk Tidsskrift optager bidrag fra såvel museums-, arkiv- og forskningsverdenen som fra handicapverdenen, og der anmeldes faglitteratur, som omhandler handicaphistorie. En oversigt over de hidtidige udgivelser kan rekvireres, og nogle af udgivelserne kan fortsat købes.

Det årlige kontingent udgør 250 kr. for individuelle medlemmer og 450 kr. for institutioner og organisationer. To gange årligt får medlemmerne tilsendt tidsskriftet Handicaphistorisk Tidsskrift gratis.

Har dette vakt din interesse, kan du hente en indmeldelsesblanket ved at trykke her.