Formål
Selskabets vedtægter
Bestyrelsen
Indmeldelse
Aktiviteter
Konferencer og møder
Links
Tidsskrift
Billeder
Nye bøger
Handicaphistorie er en del af ethvert samfunds historie!
Historisk Selskab for Handicap og Samfund blev dannet i 1986 med det formål at udvikle et sammenhængende og tværfagligt handicaphistorisk perspektiv.

Dannelsen af Historisk Selskab for Handicap og Samfund skal ses i sammenhæng med udlægningen af handicapforsorgen fra staten til amterne i 1980. Denne medførte en lang række væsentlige forbedringer for brugerne, men den medførte også, at værdifulde arkivalier, materialer, genstande, hjælpemidler, kartoteker, bogsamlinger m.m. i værste fald blev destrueret og i bedste fald gemt eller glemt.

At bevare og beskrive handicaphistorien er ikke kun et formål i sig selv. Handicaphistorien bør øve indflydelse på samfundet og være en selvfølgelig del de social-, uddannelses- og sundhedshistorien, fordi:
 
  • Handicaphistorien kan betyde meget for identiteten hos det enkelte menneske med handicap
  • Handicaphistorie afdækker samfundets måde at tænke og indrette sig på
  • Handicaphistorie medvirker til at flytte ikke-handicappedes holdninger til mennesker med handicap
  • Handicaphistorie er nødvendig, når man skal forstå og formulere nye mål for samfundets tilbud til mennesker med handicap.