Formål
Selskabets vedtægter
Bestyrelsen
Indmeldelse
Aktiviteter
Konferencer og møder
Links
Tidsskrift
Billeder
Nye bøger
Bestyrelsen
Henning Jahn, formand
Uddannet omsorgsassistent med videreuddannelse. Igennem mange år leder af bo- og beskæftigelsestilbud for udviklingshæmmede og leder af Udviklingsafdelingen indenfor handicap og socialpsykiatri i Slagelse Kommune. Har løst konsulentopgaver for Vestsjællands Amt og Grønlands Hjemmestyre. Herudover medinitiativtager til en række foreninger målrettet arbejdet med udviklingshæmmede nationalt og internationalt. Har forfattet talrige artikler i tidsskrifter og medinitiativtager til tidsskriftet UVIKLING og forlaget UDVIKLING. 

Lasse Rydberg, kasserer
Tlf. 35 38 46 90
Lærer i specialundervisningen med forsøgsundervisning. Forsker ved Socialstyrelsens Pædagogiske Forskningsafdeling. Formand for Åndssvageforsorgens Lærerforening, og redaktør af dets tidsskrift (i dag Specialpædagogik). Skoleinspektør på en specialskole i 30 år. Forelæser, timelærer og ekstern lektor ved  uddannelsesinstitutioner. Forfatter til mere end 500 artikler i tidsskrifter og bøger. Som pensionist medredaktør af bladet LEV. Modtager af Lærerforeningens Gyldne Pegepind for ledelse og for vidensformidling.

Birgit Kirkebæk, redaktør
Tlf. 36 70 71 30
Dr. pæd. Var lærer og leder af skoler for udviklingshæmmede i perioden 1960 - 1988. Var herefter lektor på Danmarks Lærehøjskole, fra 1995 kombineret med en deltidsansættelse som professor  ved Universitetet i Oslo. Blev pensioneret i 2000, men er fortsat forskningsmæssig aktiv. Har skrevet en række bøger og artikler om handicaphistoriske emner.

Niels Strandsbjerg, sekretær
Tlf. 45 81 70 98

Claus Nielsen, webmaster
Forsker ved Oticons forskningsafdeling siden 1987. Aktiv i både nationale og internationale forskningsprojekter. Arbejder til dagligt med hørehæmmede testpersoner. Er ansvarlig for Oticons historiske høreapparatsamling. Hovedinteresse er de hørehæmmede og deres historie. 
E-mail: info@handicaphistoriskselskab.dk