Formål
Selskabets vedtægter
Bestyrelsen
Indmeldelse
Aktiviteter
Konferencer og møder
Links
Tidsskrift
Billeder
Nye bøger
Aktiviteter
HSHS samarbejder med Center for Handicaphistorisk Forskning og med De Samvirkende Invalideorganisationer, bl.a. om et projekt, som skal kortlægge og registrere de handicaphistoriske samlinger på landsplan.

HSHS samarbejder med nordiske handicaphistoriske foreninger og er i kontakt med lignende internationale initiativer.

HSHS søger at formidle viden til bredere kredse og støtte indsamling og bevaring af arkiver og genstande.

HSHS formidler råd og vejledning til myndigheder og institutioner, der ønsker at bevare deres handicaphistoriske fortid.

HSHS afholder medlemsmøder og arrangerer ekskursioner og studiebesøg.